Thiết kế, xây dựng và quản lý Website

Học sinh sẽ được trải nghiệm và học cách sử dụng một môi trường lập trình (Intergrated Development Environment) là Visual Studio Code và học ngôn ngữ lập trình Web HTML / CSS, những framework thiết kế website như BOOTSTRAPS sau đó học sinh sẽ có thể tiếp tục tìm hiểu về nền tảng WordPress.

Học sinh có thể học được toàn bộ quy trình để tạo ra và xuất bản một trang web với nội dung và những yếu tố tùy thuộc theo bạn quyết định.

Thiết kế, xây dựng và quản lý Website

Tham gia khóa học này giúp bạn tìm hiểu được về quy trình và có hình dung về công việc của một lập trình viên quản trị website, đồng thời, học thêm về những công nghệ mới khi thiết kế website, là bước đầu cho bạn tiếp cận với các công nghệ lập trình mới nhất hiện nay.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Bài 1: Nhập môn HTML
Bài 2: Tiêu đề và định dạng văn bản
Bài 3: Thẻ form và các thẻ input
Bài 4: Kết hợp nhiều loại thẻ thành trang hoàn chỉnh
Bài 5: Nhập môn CSS
Bài 6: Định dạng CSS theo thuộc tính
Bài 7: Định dạng CSS theo thẻ
Bài 8: Tạo Navigation Bar
Bài 9: Tạo Footer
Bài 10: Tạo Full Page Tab
Bài 11: Tạo Fixed Sidebar
Bài 12: CSS thiết kế website theo chuẩn Responsive
Bài 13: Tổng quan JavaScript
Bài 14: JavaScript biến, hàm và debugging
Bài 15-16: Hướng dẫn thực hiện & Bảo vệ đồ án
Bài 1: Bootstrap nhập môn
Bài 2: Hệ thống lưới – Responsive
Bài 3: Menu and Nav bar
Bài 4-5: Các Component với Bootstraps
Bài 6: Kết hợp các Component Bootstrap
Bài 7: Website sử dụng Bootstrap
Bài 8: Bootstrap Form
Bài 9: Web template
Bài 10: Các thành phần phổ biến
Bài 11: Kiểm tra giữa kỳ (45 phút) + ôn tập
Bài 12: Kiểu dữ liệu và các toán tử
Bài 13: Hàm, sự kiện và biểu thức điều kiện
Bài 14: Vòng lặp và Form Validation
Bài 15: Hướng dẫn thực hiện & Bảo vệ đồ án

THỜI GIAN & ĐỐI TƯỢNG HỌC

 • Độ tuổi: 12-17
 • Học phần: 32 buổi
 • Thời lượng: 4 tháng

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

 • Sử dụng IDE Visual Studio Code một cách thuần thục.
 • Học được các kiến thức cơ bản về HTML/CSS/Bootstrap/JavaScript.
 • Học được cách sử dụng nền tảng xây dựng website WordPress.
 • Tạo lập và xây dựng trang web.
 • Xử lý và sửa lỗi Website khi xảy ra sự cố.
 • Phân tích và cấu hình Website.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hoặc
 • 12-17
 • 32 buổi
 • 4 tháng
Chương trình khác
0938.031.386
Chat Zalo