Chương trình đào tạo

I CAN CODE 10 - 13

I CAN CODE là khóa học được thiết kế dành cho các bạn trẻ từ 10 - 13 tuổi đam mê công nghệ và yêu thích lập trình. Bạn trẻ sẽ được hướng dẫn và thực hành để hiểu rõ về tư duy lập trình, sơ đồ thuật toán, các ứng dụng lập trình và ngôn ngữ lập trình phổ biến cơ bản.

I CAN CODE 14 - 17

Chương trình I CAN CODE gồm 03 cấp độ (B1, B2, B3) giúp các bạn trẻ từ 14 - 17 tuổi đam mê công nghệ học tập có định hướng và kế thừa kiến thức nhằm nâng cao về tư duy lập trình và ngôn ngữ lập trình định hướng phát triển thành nghề lập trình viên chuyên nghiệp.