kỹ năng giao tiếp

Phương pháp 5C giúp trẻ phát triển kỹ năng mềm của học sinh thế kỷ 21

Vì sao mô hình 5C hay 4C mà nhiều người nói đến sẽ giúp trẻ phát triển kỹ năng mềm của học sinh thế kỷ 21? Chúng ta sẽ cùng khám phá ở bài viết này. Dựa trên các nghiên cứu xã hội về những kỹ năng cần thiết cho sự phát triển và thành công của con người trong thế kỷ 21, tổ chức giáo dục Partnership for 21st… Đọc tiếp »Phương pháp 5C giúp trẻ phát triển kỹ năng mềm của học sinh thế kỷ 21