Lập trình ứng dụng với Roblox

Khóa học sẽ giúp các bạn trẻ tìm hiểu về quy trình và thực hiện lập trình game 3D,  thiết kế nhân vật và lập trình môi trường, lập trình hoạt ảnh… với Roblox. Đây sẽ là một quá trình dài nhưng chắc chắn sản phẩm tạo ra sẽ làm hài lòng các quý phụ huynh về mặt kết quả cũng như các bạn nhỏ về sự thú vị trong quá trình học.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Bài 1: Làm quen phần mềm đồ họa với Blender
Bài 2: Cấu hình phần mềm đồ họa Blender
Bài 3: Các chức năng phần mềm đồ họa Blender
Bài 4: Phân cảnh và đối tượng
Bài 5: Chỉnh sửa đối tượng 3D cơ bản
Bài 6-7: Chỉnh sửa đối tượng 3D nâng cao
Bài 8: Mở rộng – Chỉnh sửa khung lưới đồ họa Mesh
Bài 9: Mô phỏng và Hiện thực hóa đối tượng 3D
Bài 10: Điều chỉnh đối tượng khối 3D
Bài 11: Xử lý bề mặt cho đối tượng khối 3D
Bài 12: Điều chỉnh kết cấu bề mặt cho đối tượng khối 3D
Bài 13: Làm mượt đối tượng khối 3D
Bài 14: Kết xuất và giao diện Kết Xuất các đối tượng khối 3D
Bài 15: Ánh sáng và bóng của đối tượng khối 3D
Bài 16: Đổ bóng đối tượng khối 3D
Bài 17: Hiệu ứng ánh sáng môi trường
Bài 18: Loại bỏ nhiễu hạt cho đối tượng khối 3D
Bài 19: Họa tiết cho đối tượng khối 3D cơ bản
Bài 20-21: Tô màu họa tiết của đối tượng khối 3D
Bài 22: Các Node hình học của đối tượng khối 3D
Bài 23: Sử dụng các Node hình học cho đối tượng khối 3D
Bài 24: Công dụng nâng cao của Node hình học đối tượng 3D
Bài 25: Các biến số và sơn trọng lực cho đối tượng 3D
Bài 26: Cắt khối 3D và phân phối Poisson
Bài 27: Trang trí cho đối tượng bánh Donut 3D
Bài 28: Render và hoàn thiện đối tượng
Bài 29: Tạo đối tượng 3D – Among Us Crewmate
Bài 30: Đổ màu cho đối tượng 3D – Among Us Crewmate
Bài 31: Kết xuất đối tượng 3D – Among Us Crewmate
Bài 32: Thuyết trình ngắn – Tổng kết
Bài 1: Làm quen với Roblox Studio
Bài 2: Đối tượng trong Roblox Studio
Bài 3: Xoay và tỉ lệ của đối tượng khối 3D
Bài 4: Xuất bản và chia sẻ ứng dụng Roblox
Bài 5: Biến số và đối tượng
Bài 6: Thuộc tính của các đối tượng khối 3D
Bài 7: Phân cấp trong thiết kế đối tượng khối 3D
Bài 8: Tạo các sự kiện cho đối tượng 3D
Bài 9: Tham số và sự kiện
Bài 10: Luyện tập – Nút bấm và tham số
Bài 11: Đa tham số và đối số
Bài 12: Câu Lệnh điều kiện If trong Roblox
Bài 13: Tạo đối tượng Traps 3D
Bài 14: Tạo đối tượng PowerUp 3D
Bài 15: Đa điều kiện với If-Else
Bài 16-17: Tăng điểm số cho đối tượng nhân vật 3D
Bài 18: Vòng lặp While
Bài 19: Vòng lặp For
Bài 20: Tạo đối tượng 3D – Đèn tự tắt mở
Bài 21: Tạo đối tượng 3D – Chiếc cầu thời gian
Bài 22: Vòng lặp lồng nhau
Bài 23: Mảng – Arrays
Bài 24: Duyệt qua một mảng
Bài 25: Thực hiện các thay đổi trên mảng
Bài 26: Biệt thự thần kỳ – Become an Artist
Bài 27: Biệt thự thần kỳ – Particle Emmiters
Bài 28: Biệt thự thần kỳ – The Blast
Bài 29: Biệt thự thần kỳ – Texture
Bài 30: Biệt thự thần kỳ – Making effects
Bài 31: Biệt thự thần kỳ – Final touches
Bài 32: Thuyết trình sản phẩm
Bài 1: Tạo nhân vật từ các khối 3D
Bài 2: Tạo phụ kiện từ các khối 3D
Bài 3-4-5: Tạo phụ kiện sử dụng phần mềm Blender
Bài 6: Kiểm tra các phụ kiện 3D bằng Accessories Validation Tool
Bài 7: Phụ kiện và phục trang cơ bản
Bài 8: Xuất bản phụ kiện trên cửa hàng Roblox
Bài 9: Quảng cáo và bán các phụ kiện
Bài 10: Trò chơi Hòn Đảo Thể Thao – Creating first animations
Bài 11: Trò chơi Hòn Đảo Thể Thao – Creating animations and assets
Bài 12: Trò chơi Hòn Đảo Thể Thao – Configuring animations
Bài 13: Trò chơi Hòn Đảo Thể Thao – Personalize the Game
Bài 14: Trò chơi Hòn Đảo Thể Thao – Terrain Editor
Bài 15: Trò chơi Ngân Hà Tốc Độ – Getting off the Ground
Bài 16: Trò chơi Ngân Hà Tốc Độ – Test the Speeder
Bài 17: Trò chơi Ngân Hà Tốc Độ – Going for a race
Bài 18: Trò chơi Ngân Hà Tốc Độ – Particle Emmiters
Bài 19: Trò chơi Ngân Hà Tốc Độ – Design The Wolrd
Bài 20: Xây dựng kịch bản theo nhóm
Bài 21: Xây dựng mô hình 3D và các tài nguyên
Bài 22: Chỉnh sửa các mô hình 3D
Bài 23: Triển khai ứng dụng Roblox
Bài 24: Kịch bản cho các đối tượng 3D
Bài 25-26-27: Hoạt ảnh cho đối tượng 3D
Bài 28: Chỉnh sửa các đối tượng 3D
Bài 29: Gỡ lỗi cho ứng dụng
Bài 30: Hoàn thiện và xuất bản ứng dụng
Bài 31: Kiểm thử ứng dụng và chuẩn bị thuyết trình đồ án
Bài 32: Thuyết trình đồ án cuối khóa
Bài 1: Trò chơi song đấu – Underground City
Bài 2: Trò chơi song đấu – Developing the Urban
Bài 3: Trò chơi song đấu – The City of the Future
Bài 4: Trò chơi song đấu – Destructive One
Bài 5: Trò chơi song đấu – Friendly Neighborhood Hero
Bài 6: Trò chơi song đấu – Save the City
Bài 7: Trò chơi câu chuyện phù thủy – The Beginning
Bài 8: Trò chơi câu chuyện phù thủy – The Witchcraft Library
Bài 9: Trò chơi câu chuyện phù thủy – Tough Riddles
Bài 10: Trò chơi câu chuyện phù thủy – The Stories of Eternal
Bài 11: Trò chơi câu chuyện phù thủy – The Legend of the Witch
Bài 12: Trò chơi câu chuyện phù thủy – The Stories Continues
Bài 13: Phân chia nhóm và thực hiện đồ án
Bài 14: Lên ý tưởng và thiết kế đối tượng 3D
Bài 15-16: Thiết kế và xây dựng nhân vật 3D
Bài 17-18: Kịch bản cho nhân vật 3D
Bài 19: Tạo và xây dựng bản đồ cho ứng dụng 3D
Bài 20: Quản lý người chơi trong trò chơi 3D
Bài 21-22: Bộ đếm giờ và sự kiện
Bài 23: Tạo giao diện người dùng
Bài 24: Tạo vật phẩm PowerUp sử dụng kịch bản
Bài 25-26: Tạo hoạt ảnh cho các nhân vật 3D
Bài 27: Tạo kịch bản cho các nhân vật 3D
Bài 28: Tạo kịch bản cho các vật phẩm 3D
Bài 29: Tạo kịch bản tương tác môi trường
Bài 30: Kiểm thử và hoàn tất ứng dụng
Bài 31: Báo cáo và hướng dẫn thuyết trình
Bài 32: Thuyết trình đồ án cuối khóa

THỜI GIAN & ĐỐI TƯỢNG HỌC

 • Độ tuổi: 09-13
 • Học phần: 32 buổi/ 1 học phần
 • Thời lượng: 4 tháng/ 1 học phần

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

 • Sử dụng thuần thục ứng dụng thiết kế đối tượng 3D Blender.
 • Sử dụng và thiết kế với ứng dụng Roblox Studio và Roblox.
 • Kiến thức về toán học nâng cao và kiến thức lập trình LUA Script.
 • Thiết kế và xây dựng phân cảnh và thiết kế môi trường trong game 3D.
 • Quy trình thiết kế game 3D từ dễ đến khó với tiêu chuẩn tốt.
 • Tạo lập và chia sẻ dự án với cộng đồng chuyên nghiệp và rộng lớn.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hoặc
 • 09-13
 • 4 học phần (32 buổi/ 1 học phần)
 • 4 tháng/ 1 học phần
Chương trình khác
0938.031.386
Chat Zalo