Lập trình hướng đối tượng với Java

Java là một ngôn ngữ đa nền tảng, hướng đến đối tượng, lấy mạng làm trung tâm và có thể được sử dụng như một nền tảng. Đây là một ngôn ngữ lập trình nhanh, bảo mật, đáng tin cậy, dùng để phát triển các phần mềm theo nhiều hướng phát triển khác nhau. Một số công dụng phổ biến của Java bao gồm: phát triển trò chơi, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật (IoT).

Lập trình hướng đối tượng với Java

Qua khóa học này, học sinh sẽ được trải nghiệm và học cách sử dụng một môi trường lập trình (Intergrated Development Environment) là Visual Studio Code và học ngôn ngữ lập trình Java và công nghệ phát triển ứng dụng Java Desktop JAVAFX.

Học sinh có thể học được toàn bộ quy trình để tạo ra và xuất bản một ứng dụng Java từ cơ bản đến nâng cao.

Việc học khóa học lập trình này sẽ giúp học viên được tiếp cận và làm quen với ngôn ngữ lập trình Java cơ bản, sau đó tiến xa hơn và nghiên cứu các công nghệ mới nhất của Java.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

PHẦN I
Bài 1: Introduction to JAVA and Basic Java Application
Bài 2: Cấu trúc chương trình JAVA – Cách tạo ra 1 chương trình JAVA theo đúng chuẩn cấu trúc
Bài 3: Biến trong JAVA – Các loại biến và cách sử dụng Biến Số trong JAVA
Bài 4: Các toán tử thông thường – Giá trị boolean trong JAVA
Bài 5: Điều khiển luồng đi của chương trình (Control flow) – Vòng lặp IF ELSE – WHILE DO – FOR
Bài 6: Câu lệnh switch – case – default – MENU lựa chọn
Bài 7: Nested Conditional – Vòng lặp liên kết
Bài 8: OOP trong JAVA _ Khái niệm
Bài 9: Thực hành tại lớp (MINI LAB)
Bài 10: Mảng trong Java (Array)
Bài 11: Class, đối tượng và cấu tử (Class, Instance, Constructor)
Bài 12: Trường (Field)
Bài 13: Phương thức (Method) – Hướng dẫn chọn chủ đề đồ án
Bài 14: Thừa kế trong Java – Hướng dẫn cách thực hiện đồ án
Bài 15: Hướng dẫn tra cứu sử dụng Javadoc
Bài 16: Thuyết trình đồ án giữa kỳ
PHẦN II
Bài 17: Ôn tập lại kiến thức java cơ bản – tìm hiểu về Java Swing và các thành phần
Bài 18: Công nghệ Swing -Java Swing và các thành phần (part 1)
Bài 19: Java Swing và các thành phần (part 2)
Bài 20: Lập trình khung Login cơ bản sử dụng giao diện Swing
Bài 21-22: Game tic tac toe (caro) sử dụng Java
Bài 23-24: Calculator with Java Swing
Bài 25-26: Game pacman sử dụng Java Swing
Bài 27-28: Text editor using Java Swing
Bài 29-30: Color selector for Java Swing
Bài 31: Hướng dẫn chủ đề đồ án
Bài 32: Thuyết trình đồ án cuối kỳ

THỜI GIAN & ĐỐI TƯỢNG HỌC

  • Độ tuổi: 12-17
  • Học phần: 32 buổi
  • Thời lượng: 4 tháng

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

  • Học được các kiến thức cơ bản và nâng cao của Java.
  • Lập trình ứng dụng hướng đối tượng.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hoặc
  • 12-17
  • 32 buổi
  • 4 tháng
Chương trình khác
0938.031.386
Chat Zalo