Khóa học lập trình C++

C++ không chỉ là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ mà còn là nền tảng quan trọng cho nhiều ứng dụng và hệ thống phức tạp. Đặc biệt khóa học lập trình C++ tại KASE Edutech phù hợp với tất cả các bạn trẻ, cung cấp một cơ sở vững chắc về lập trình và các khái niệm cơ bản như biến, điều khiển luồng và cấu trúc dữ liệu. Học C++ giúp trẻ hiểu rõ cách hoạt động của máy tính và xây dựng nền tảng lập trình tốt.

khóa học lập trình cho trẻ

Tại sao bạn nên học ngay lập trình C++:

 • Cơ hội nghề nghiệp: C++ là ngôn ngữ cơ bản cho nhiều lĩnh vực, từ phát triển phần mềm đến backend và game.
 • Hiệu suất cao và phù hợp cho các dự án lớn như hệ thống lưu trữ đám mây và phát triển game.
 • Hỗ trợ từ cộng đồng lớn và nhiều tài liệu học.
 • Phổ biến và linh hoạt: C++ được sử dụng rộng rãi trong trình duyệt, ứng dụng, hệ điều hành và hệ thống nhúng.
 • Giúp hiểu và học các ngôn ngữ khác như Java và C dễ dàng hơn.
 • Phổ biến trong các hệ thống nhúng như đồng hồ thông minh và hệ thống định vị GPS.
 • Tính linh hoạt và khả năng thích ứng cao, tương thích với nhiều ngôn ngữ và lĩnh vực công việc khác nhau.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Buổi 1: Kiểu dữ liệu & Biến trong C++
Buổi 2-3: Các hàm toán học phổ biến – Nhập xuất trong C++
Buổi 4-5: Cấu trúc rẽ nhánh If Else, Switch Case
Buổi 6-7: Vòng lặp For, While, Do White
Buổi 8-9: Vòng lặp For lồng nhau – Phạm vi của biến – Define, Typedef, Using trong C++
Buổi 10-11: Hàm trong C++
Buổi 12-13: Lý thuyết số
Buổi 14-15: Đệ quy
Buổi 16-17: Mảng 1 chiều
Buổi 18-19: Sàng số nguyên tố và các biến thể – Mảng cộng dồn, mảng hiệu
Buổi 20-21: Mảng 2 chiều
Buổi 22-23: String
Buổi 24-25: Xử lý số nguyên lớn trong C++
Buổi 26: Vector và Iterator
Buổi 27-28: Thuật toán sắp xếp
Buổi 29-30: Thuật toán tìm kiếm
Buổi 31-32: Ngăn xếp và hàng đợi
Buổi 33-34: Con trỏ, Struct
Buổi 35-36: File trong C++
Buổi 37-41: OOP
Buổi 42: Danh sách liên kết
Buổi 43: Cấu trúc dữ liệu cây nhị phân
Buổi 44-45: Quay lui nhánh cận, thuật toán sinh
Buổi 46: Set, Map
Buổi 47-48: Ôn tập – Thực hiện bài tập lớn

THỜI GIAN & ĐỐI TƯỢNG HỌC

 • Độ tuổi: 12-17
 • Học phần: 48 buổi
 • Thời lượng: 6 tháng

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

 • Kiến thức lập trình căn bản và tư duy thông qua ngôn ngữ C++.
 • Phương pháp giải quyết bài toán tư duy lập trình.
 • Rèn luyện kỹ năng tổ chức, xây dựng chương trình hướng đối tượng bằng C++.
 • Tham gia buổi học/thực hành với Giảng viên là lập trình viên có kinh nghiệm.
 • Hướng dẫn cách làm việc hiệu quả, code sạch và tránh gõ nhiều code thừa hoặc sai.
 • Hỗ trợ lựa chọn lộ trình học phù hợp cho sự phát triển nghề nghiệp tương lai.
 • Khả năng nhanh chóng tiếp cận các ngôn ngữ lập trình khác.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hoặc
 • 12-17
 • 48 buổi
 • 6 tháng
Chương trình khác
0938.031.386
Chat Zalo