Khóa học lập trình C++

C++ không chỉ là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ mà còn là nền tảng quan trọng cho nhiều ứng dụng và hệ thống phức tạp. Đặc biệt khóa học lập trình C++ tại KASE Edutech phù hợp với tất cả các bạn trẻ, cung cấp một cơ sở vững chắc về lập trình và các khái niệm cơ bản như biến, điều khiển luồng và cấu trúc dữ liệu. Học C++ giúp trẻ hiểu rõ cách hoạt động của máy tính và xây dựng nền tảng lập trình tốt.

khóa học lập trình cho trẻ

Tại sao bạn nên học ngay lập trình C++:

 • Cơ hội nghề nghiệp: C++ là ngôn ngữ cơ bản cho nhiều lĩnh vực, từ phát triển phần mềm đến backend và game.
 • Hiệu suất cao và phù hợp cho các dự án lớn như hệ thống lưu trữ đám mây và phát triển game.
 • Hỗ trợ từ cộng đồng lớn và nhiều tài liệu học.
 • Phổ biến và linh hoạt: C++ được sử dụng rộng rãi trong trình duyệt, ứng dụng, hệ điều hành và hệ thống nhúng.
 • Giúp hiểu và học các ngôn ngữ khác như Java và C dễ dàng hơn.
 • Phổ biến trong các hệ thống nhúng như đồng hồ thông minh và hệ thống định vị GPS.
 • Tính linh hoạt và khả năng thích ứng cao, tương thích với nhiều ngôn ngữ và lĩnh vực công việc khác nhau.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Buổi 1-2: Sử dụng IDE, Kiểu dữ liệu và Biến, Toán tử, Hàm toán học
Buổi 3-5: Cấu trúc rẽ nhánh, Bảng mã ASCII
Buổi 6-9: Vòng lặp, Vòng for lồng nhau, Phạm vi biến, Define, Các hệ đếm
Buổi 10-13: Hàm, Lý thuyết số (nguyên tố, Fibonacci, ước chung lớn nhất…)
Buổi 14-15: Cấu trúc dữ liệu ngăn xếp, Kỹ thuật đệ quy
Buổi 16-17: Mảng 1 chiều, Range-based for loop, Vector, Iterator, Pair
Buổi 18-19: Mảng cộng dồn, Quy hoạch động
Buổi 20-21: Hàm sort, Lambda, Binary_search, Upper_bound
Buổi 22-23: Set, Map
Buổi 24-25: Ngăn xếp, Hàng đợi, Kỹ thuật 2 con trỏ
Buổi 26-27: Quy hoạch động
Buổi 28-30: Sắp xếp, Tìm kiếm
Buổi 31-33: Mảng 2 chiều, Khái niệm và phép toán trên ma trận
Buổi 34-35: Mảng ký tự, Xâu kí tự
Buổi 36-38: Xử lý số nguyên lớn, Con trỏ, Kiểu Struct
Buổi 39-41: Cấu trúc tự trỏ, Danh sách liên kết
Buổi 42-44: Lập trình hướng đối tượng, Kế thừa, Hàm ảo
Buổi 45-46: Xử lý File
Buổi 47-48: Thực hành và thuyết trình đồ án cuối khóa

THỜI GIAN & ĐỐI TƯỢNG HỌC

 • Độ tuổi: 12-17
 • Học phần: 48 buổi
 • Thời lượng: 6 tháng

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

 • Kiến thức lập trình căn bản và tư duy thông qua ngôn ngữ C++.
 • Phương pháp giải quyết bài toán tư duy lập trình.
 • Rèn luyện kỹ năng tổ chức, xây dựng chương trình hướng đối tượng bằng C++.
 • Tham gia buổi học/thực hành với Giảng viên là lập trình viên có kinh nghiệm.
 • Hướng dẫn cách làm việc hiệu quả, code sạch và tránh gõ nhiều code thừa hoặc sai.
 • Hỗ trợ lựa chọn lộ trình học phù hợp cho sự phát triển nghề nghiệp tương lai.
 • Khả năng nhanh chóng tiếp cận các ngôn ngữ lập trình khác.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hoặc
 • 12-17
 • 48 buổi
 • 6 tháng
Chương trình khác
0938.031.386
Chat Zalo