Lập trình Python cho trẻ

Những năm gần đây các nước phát triển như Mỹ, Anh, Úc đã áp dụng thành công khi đưa lập trình vào giảng dạy cho lứa tuổi teen, việc này đã đáp ứng được nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghệ.

Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng bậc cao được dùng để phát triền website, software, game . . . Với cấu trúc chặt chẽ, nhanh, mạnh và có mặt trên mọi hệ điều hành, học lập trình Python sẽ là nền tảng tốt cho tương lai khi bạn đam mê và quyết định theo đuổi ngành lập trình.

Mục tiêu

Giúp bé làm quen với máy tính, các nguyên tắc khi thiết kế phần mềm.

Giúp bé giải quyết vấn đề trong học tập thông qua lập trình.

Phát triển tư duy phân tích yêu cầu và hoàn thiện sản phẩm, dự án.

Phát triển tư duy máy tính (computer thinking).

Phát triển kỹ năng giao tiếp, phản biện, sáng tạo, hợp tác...

Bắt đầu với lập trình python và có sản phẩm đầu tay.

Khóa học

Độ tuổi học viên

12-17 tuổi.

Thời gian

2h/1 bài.

Tổng số buổi học

12 buổi.

Nội dung chương trình

Level 1

1. Giới thiệu khóa học, chạy demo code.
2. Ứng dụng của lập trình trong đời sống.
3. Chơi trò chơi chạy chương trình, giải câu đố.
4. Lịch sử máy tính.
5. Cấu tạo và cách hoạt động của máy tính.
6. Giới thiệu quy trình phát triển phần mềm.
7. Cài đặt python.
8. “Say hi” và tính toán đơn giản với python.
9. Trò chơi giải quyết vấn đề trong đời sống.
1. Giới thiệu lưu đồ thuật toán.
2. Trò chơi chạy lưu đồ thuật toán để giải toán.
3. Viết chương trình hello_world.py.
4. Luyện tập kết.
1. Hàm main trong python
2. Biến trong python
3. Toán tử trong python
4. Bài tập
1. Nhập và xuất giá trị.
2. Giới thiệu kiểu dữ liệu (int, string).
3. Trò chơi nhập tên và tuổi thành viên trong lớp và in ra theo nhiều kiểu.
1. Chương trình điều khiển với điều kiện.
2. Giải bài toán tìm x.
3. Phần mềm xác định tính chẵn lẻ, âm dương, chính phương, xác định nguyên âm và phụ âm, và phần mềm xác định ngày trong tháng.
4. Trò chơi kết hợp nhập xuất và điều kiện.
1. Giới thiệu về While và for.
2. Chạy tay với while và for.
3. Trò chơi giải nhiều bài toán với while và if.
1. Giới thiệu tổng quan các kiểu dữ liệu.
2. Giới thiệu list.
3. Các phương thức cơ bản trong list.
4. Trò chơi quản lý thông tin học sinh.
1. Ôn tập kiến thức bài 4,5,6,7.
2. Các phép toán và độ ưu tiên trong python.
3. Trò chơi tính tổng các số từ 1 đến N.
1. Giới thiệu Turtle graphics.
2. Chương trình đầu tiên với Turtle.
3. Trò chơi sáng tạo vẽ ngôi sao may mắn.
1. Các phương thức chuyển động của Turtle.
2. Đua rùa với nhau.
3. Turtle đầy màu sắc.
4. Trò chơi vẽ bầu trời.
Đề tài 1: Bầu trời trong đêm.
Đề tài 2: Phần mềm quản lý lựa chọn (Menu).
Học viên trình bày project.
Chấm điểm cuối khóa.

Level 2

Kiểu dữ liệu
List
Input/output
If/else
Loop (for, while)
Turtle
1. Làm quen với giải thuật trong lập trình.
2. Stack & Queue.
3. Linear Search.
4. Selection Sort.
1. Giới thiệu hàm, công việc bên trong hàm.
2. Truyền tham số vào hàm.
3. Phạm vi và thời gian tồn tại của biến.
4. Return trong hàm.
1. Xây dựng chương trình tìm kiếm và sắp xếp.
2. Sử dụng nhiều hàm để thực hiện công việc.
3. Ôn tập bài 1,2,3.
1. Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt thư viện.
2. Sử dụng thư viện numpy, math để tính toán.
1. Giới thiệu cấu trúc dữ liệu list, dict, tuple, set.
2. Làm việc với dict.
3. Đọc/ghi và lưu trữ dict vào file.
1. Giới thiệu về lớp (class) và đối tượng (object.
2. Khởi tạo 1 đối tượng với class được tạo.
3. Sử dụng class.
4. Chi tiết về OOP.
1. Giới thiệu về ảnh xử lý ảnh.
2. Sử dụng hàm trong thư viện opencv.
3. Hướng dẫn và viết 1 chương trình computer vision.
1. Demo hệ thống sử dụng thư viện speech_recognition, pyttsx3.
2. Hướng dẫn từng bước thực hiện hệ thống.
1. Demo hệ thống nhận diện khuôn mặt.
2. Hướng dẫn từng bước thực hiện hệ thống.
3. Nêu lên ưu/nhược điểm và hạn chế hệ thống.
1. Đề tài 1: Smartdoor.
2. Đề tài 2: Giao tiếp với máy tính.
Học viên trình bày project.
Chấm điểm cuối khóa.

Bằng cấp

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được KASE Education cấp chứng chỉ.

Đăng ký tư vấn

Đăng ký để được tư vấn miễn phí.

KASE Edutech sẽ phản hồi lại trong thời gian sớm nhất.

I Can Code

Hệ thống đào tạo Lập trình viên KASE Edutech