ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

I Can Code

Mục tiêu học tập

muctieu

Mục tiêu học tập

Trải nghiệm thú vị về Khoa học máy tính và Tư duy logic bằng lập trình khối

Phát triển kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, phản biện

Hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo

Tự phát triển game cho riêng mình ​

Lợi ích khóa học

Làm quen với khoa học máy tính và tư duy lập trình căn bản.

Học kỹ năng hợp tác và giải quyết vấn đề bằng sơ đồ tư duy.

Bồi dưỡng niềm say mê học tập, tính tự giác hoàn tất các công việc dở dang.

Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận trong học tập.

Biết chọn lọc và thử nghiệm các ý tưởng mới.

Học được cách tự vượt qua thách thức và tìm các giải pháp thay thế.

Nội dung chương trình

Level A1
Level A1Tạo game cơ bản bằng lập trình khối.
Read More
Làm quen với Tư duy máy tính.
Làm quen với lập trình khối.
Ứng dụng các phép toán trong game.

Chi tiết môn học -->

Level A2
Level A2Sáng tạo được game cấp độ cao.
Read More
Tìm hiểu về Photoshop.
Tư duy lập trình Máy tính.
Tư duy lập trình Game.

Chi tiết môn học -->

Sản phẩm tiêu biểu

Bằng cấp

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được KASE Education cấp chứng chỉ.

THỜI GIAN VÀ HỌC PHÍ

Thời gian

  • 2 buổi/ tuần – 06 tuần/ khóa.
  • Thời gian học linh hoạt.

Học phí

  • Vui lòng liên hệ.

Hệ thống đào tạo Lập trình viên KASE Edutech